Kennis delen

Kennis delen   

Waar kan ik kennis opdoen?

Rotterdam Festivals deelt de opgebouwde expertise actief met de culturele instellingen en festivalorganisatoren zodat zij een beter inzicht krijgen in hun kansen om (nieuwe) publieksgroepen te bereiken en daar hun marketing- en communicatiebeleid op kunnen afstemmen. Dit gebeurt collectief door middel van het organiseren van kennisbijeenkomsten, workshops en debatten, het versturen van nieuwsbrieven en publicaties. Bovendien zijn we actief in diverse (inter)nationale kennisnetwerken, waar wij ideeën uitwisselen met collega instellingen en organisaties. Op individueel niveau ondersteunen we instellingen en festivalorganisatoren bij onderzoeksvraagstukken en de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid op basis van de uitkomsten van onderzoek.

“De kennisbijeenkomsten van Rotterdam Festivals zijn erg nuttig, leerzaam en zeer nodig” (Anthon Groeneweg, Rotterdamse Museumnacht)

Naar boven

Kennisbijeenkomsten en congressen

Inspiratie, ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen.

Rotterdam Festivals organiseert één keer per jaar een grotere kennisbijeenkomst, waarvoor inspirerende sprekers worden uitgenodigd en er de ruimte is ervaringen te delen. Thema van de bijeenkomst in 2017 was Nut en Noodzaak van Publieksonderzoek. Klik hier voor het verslag van deze dag.

Rotterdam Festivals organiseert ook meerdere keren per jaar een aantal kenniscafés: kleinschaligere, meer intieme bijeenkomsten om tegemoet te komen aan de kennisbehoefte rondom specifieke onderwerpen. In de kenniscafés die er tot nu toe geweest zijn hebben we onderwerpen behandeld als: drempels en motieven van cultuurbezoek (i.s.m. Cultuurmarketing), diversiteit in cultuur en visual storytelling.

Bekijk hier een volledig overzicht van de bijeenkomstenj die wij in het verleden georganiseerd hebben.

Alle bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor leden van het Uitagena Rotterdam. Niet leden kunnen ook deelnemen, maar betalen hiervoor een kleine bijdrage.

Wil je als eerste op de hoogte gebracht worden van komende bijeenkomsten? Schrijf jezelf dan nu in voor onze nieuwsbrief.
Naar boven

(Inter)nationale kennisnetwerken

Rotterdam Festivals vindt het belangrijk om kennis te delen en kennis op te doen bij collega-instellingen en organisaties. We doen dit onder andere door actief deel te nemen aan diverse kennisnetwerken.

Rotterdam Festivals is lid van nationale organisaties als de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en het Uitburonetwerk. In Rotterdam zijn we onder andere betrokken bij de Policy Board van Rotterdam Partners , de Vereniging Musea Rotterdam (VMR), het Marketing Overleg Rotterdamse Podia (MORP) en het Platform Communicatie Rotterdam (PCR). Daarnaast houden we met verschillende partijen in de stad goed contact onder andere door aan te schuiven bij verschillende andere (structurele) overleggen.

Rotterdam Festivals participeert ook actief in internationale netwerken. Voor de festivalsector zijn we actief lid van de International Festivals and Events Association (IFEA). In januari 2013 waren wij gastheer voor een conferentie van de IFEA in Rotterdam. Op het gebied van publieksontwikkeling zijn we al jaren lid en momenteel ook voorzitter van Audiences Europe Network.

Audiences Europe Network
Rotterdam Festivals is al meer dan 10 jaar lid en momenteel ook voorzitter van Audiences Europe Network (AEN) . AEN is een internationaal netwerk en kennisuitwisselingsprogramma over publieksontwikkeling voor en door cultuurmanagers en culturele beleidsmakers. Het is een platform voor debat, onderzoek, delen van ideeën, en het creëren van verbindingen over nationale en culturele grenzen. Sinds 2000 heeft de AEN community bijgedragen aan conferenties, seminars en workshops voor managers en beleidsmakers die zich inzetten voor verbreding van publieksparticipatie (audience development) en -betrokkenheid (audience engagement).

Waarvoor zorgt AEN?
Conferenties en seminars, Masterclasses en Opleiding, Leveren van Expert Getuigen en gastsprekers, Professional Networking, Online community (+ LinkedIn, Twitter en Facebook ), Middelen en Intelligentie.

Uit wie bestaat AEN?
Kernpartners zijn onder meer:
Rotterdam Festivals (Nederland), CultuurNet Vlaanderen (België), Demos (Belgie), Audiences Norway (Noorwegen), Centrum voor Kunst en Interculture (Denemarken), Centre de Cultura Contemporánea Barcelona, Catalunya (Spanje), Europees Centrum voor Culturele Organisatie en Management (Italië), Audiences Northern Ireland (Verenigd Koninkrijk).

Projecten
Een voorbeeld van praktische samenwerking is het programma Extending the Margins. Een door de EU, in het Europees Life Long Learning programma Grundtvig, gesubsidieerd kennisuitwisselingsprogramma over publieksontwikkeling voor en door cultuurmanagers en culturele beleidsmakers, met focus op maatschappelijk kwetsbare groepen. Het programma bestond uit conferenties aangeboden in 6 Europese landen door 7 organisaties: België (CultuurNet Vlaanderen), Denemarken (Danish Centre for Arts & Interculture), Groot-Brittannië (Audiences Central), Nederland (Rotterdam Festivals & Nederlands UiTburo), Noorwegen (Norsk Publikumsutvikling) en Spanje (Centro de Cultura Contemporània de Barcelona). Het project eindigde in juni 2012.
In december 2012 startte een vervolgprogramma: Open All Areas. Onlangs vond de afsluitende conferentie voor dit project plaats in Rotterdam. Lees er hier alles over.

Lid worden?
Aan het lid worden van dit netwerk zijn geen kosten verbonden. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website van AEN en staat direct in contact met honderden Europese collega’s. Het is ook mogelijk AEN te volgen op LinkedIn of Twitter.
Naar boven

Kennis over marketing

Publieksonderzoek als basis voor de marketingstrategie.

In 2012 zijn we gestart met een pressure cooking marketing training voor geïnteresseerde festival marketeers onder leiding van Ruth Giebels. In een intensieve training werden de marketeers meegenomen in het proces van het bedenken van een marketing strategie voor de komende drie jaren.
Tijdens onze grotere kennisbijeenkomsten staat kennis over marketing bovendien centraal. De informatie uit publieksonderzoeken biedt de basis voor een gerichtere aanpak. Een terugkerende doelgroep waaraan wij steeds uitvoerig aandacht besteden zijn jongeren.

Tot 2013 bestond er het cluster jongerenmarketing waarbinnen jongerenmarketeers ervaringen konden uitwisselen en er ruimte was voor experimenten. Rotterdamse culturele instellingen werkten samen en investeerden in een groter publieksbereik onder jongeren (15-25 jaar). De algemene doelstelling van het cluster was jongeren informeren over, enthousiasmeren voor en aanzetten tot cultuurparticipatie. Lees er hier alles over.
WAT WIL HET PUBLIEK? Wat wil het publiek?
Op zondagmiddag 13 september werd het eerste exemplaar van de publicatie Wat wil het publiek? Rotterdam, cultuur en publiek in kaart gebracht overhandigd aan Adriaan Visser, wethouder Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport tijdens de borrel ter opening van het culturele seizoen.
lees meer