De (Rotterdamse) cultuursector onderzocht

De (Rotterdamse) cultuursector onderzocht   

Wat weten we over Rotterdammers en cultuurbezoek?

Er wordt veel onderzoek gedaan naar vrijetijdsbesteding en cultuur. Rotterdam Festivals verzamelt alle interessante onderzoeksinformatie over dit onderwerp. Daarnaast nemen we deel in een aantal collectieve onderzoeken naar het publiek van de Rotterdamse cultuursector als geheel en nemen we zelf het initiatief voor onderzoeken wanneer we een gemis zien in de aanwezige kennis over publiek binnen de sector.

Rotterdam Festivals overziet het kennisniveau van het veld, neemt trends waar en volgt de laatste ontwikkelingen op het gebied van (publieks)onderzoek. Hieronder wijzen wij de weg naar relevante onderzoeksrapporten waaruit je kunt putten voor een overkoepelend beeld van de sector.
Naar boven

Vrijetijdsonderzoek Rotterdammers

Welke culturele voorstellingen, festivals en evenementen bezoeken Rotterdammers, maken zij ook gebruik van bibliotheken en beoefenen zij zelf culturele activiteiten?

Het tweejaarlijkse Vrijetijdsonderzoek van Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam wordt uitgezet onder een doorsnee van de Rotterdammers (13-75 jaar). Samen met de dienst Kunst en Cultuur neemt Rotterdam Festivals verschillende vragen over cultuur in de vragenlijst op en verzorgen we een aparte rapportage over de deelname van Rotterdammers aan kunst en cultuur.

Doordat er ook postcode data bekend zijn, kunnen we een directe koppeling maken met MOSAIC. Daarnaast gebruiken we de informatie uit dit onderzoek om de cultuurparticipatie te kunnen monitoren over de jaren. De vragen over het gebruik van culturele informatiebronnen helpen ons het Rotterdams Uitburo verder te ontwikkelen.

Het laatste onderzoek heeft plaats gevonden aan het eind van 2013. De rapportage over de cultuurparticipatie is inmiddels openbaar en is hier te bekijken, tezamen met de rapportages van eerdere jaren.

Jongeren en vrije tijd
De afgelopen jaren is bovendien in opdracht van de dienst Kunst en Cultuur van de gemeente Rotterdam een rapportage gemaakt over Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd. Dit is een deelrapport van het Vrijetijdsonderzoek. Je vindt deze onderzoeksrapporten hier.
Naar boven

Cultureel merkenonderzoek

Hoe bekend zijn de Rotterdamse cultuurmerken en hoe kunnen we deze nog verder versterken?

Het cultureel merkenonderzoek werd door Hendrik Beerda Brand Consultancy in opdracht van Rotterdam Festivals uitgevoerd in de regio Rotterdam in 2008, 2011 en 2013. Het onderzoek geeft ons inzicht in hoe sterk de verschillende cultuurmerken zijn en welke factoren hierin bepalend zijn. Daarnaast geeft het de culturele merken informatie over hoe zij hun positie kunnen verstevigen.

Het onderzoek vraagt respondenten naar hun spontane bekendheid en geholpen bekendheid met verschillende cultuurmerken. Vervolgens wordt er doorgevraagd over de merken die spontaan worden genoemd. In 2013 was Ahoy Rotterdam het sterkste cultuurmerk van de regio Rotterdam.

Bekijk hier de rapporten van het cultureel merkenonderzoek.
WAT WIL HET PUBLIEK? Wat wil het publiek?
Op zondagmiddag 13 september werd het eerste exemplaar van de publicatie Wat wil het publiek? Rotterdam, cultuur en publiek in kaart gebracht overhandigd aan Adriaan Visser, wethouder Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport tijdens de borrel ter opening van het culturele seizoen.
lees meer