Strategische werksessie over publieksbereik | Donderdag 25 april

Strategische werksessie over publieksbereik | Donderdag 25 april   

vrijdag 05 april 2019

Op donderdag 25 april organiseert Rotterdam Festivals samen met de Werkgroep Publieksbereik een strategische werksessie over publieksbereik. Het voorwerk is gedaan, de cijfers liggen op tafel. Nu is het aan de directeuren om op strategisch niveau knopen door te hakken en om als sector gezamenlijk zo veel mogelijk Rotterdammers te bereiken. Maar ook voor marketing- en communicatiemedewerkers is dit een uitnodiging om met de cijfers aan de slag te gaan.

We beginnen de middag met een presentatie van Rotterdam Festivals. Daarin worden nog even kort enkele relevante resultaten samengevat uit de totaaloverzichten. Sluit het aanbod goed aan op de vraag, waar kan het beter, bij welke doelgroep of in welke wijk blijft de cultuurparticipatie achter? Waar liggen de kansen?

Dan ga jij aan de slag. Je kunt kiezen uit drie thema’s. Het ene thema gaat meer over marketing, het andere is meer strategisch/inhoudelijk. Je kunt aan twee thema’s meedoen. Daarom is het raadzaam om naast een directeur ook een marketeer aanwezig te hebben, want dan weet je zeker dat je niks gemist hebt.

Thema’s:
1. Met wie kun je het beste samenwerken?
Hoe bereik je meer mensen als je samenwerkt? Welke samenwerkingen werken al goed? Hoe kunnen we meer rendement uit de samenwerkingen halen en met welk doel? Welke kansen liggen er nog? Wie kan welk 'gat' het beste opvullen?

2. Gebiedsgerichte benadering
Sommige wijken blijven ‘achter’ in cultuurparticipatie, maar elk gebied is anders. Wat is nu een goede gebiedsaanpak? En welke instellingen kunnen en willen in de wijk aan de slag en met welk doel? Welke gebieden geven we prioriteit? Ga je de wijk in of wil je juist meer mensen binnenhalen in je eigen instelling? Of zoek je aansluiting met de bewoners in je buurt?

3. Doelgroepgerichte benadering
Welke doelgroepen vind jij kansrijk? Ga je daar in je eentje mee aan de slag? Of doe je het samen? Wat weten we van drempels, motieven, interesses en mediagebruik van die doelgroep? Moet ik dan mijn aanbod aanpassen of mijn communicatie? Hoe krijgen we doelgroep en aanbod bij elkaar?

In een plenaire bijeenkomst haalt de gespreksleider de resultaten van de drie deelsessies op. Wat zijn de actiepunten en waarmee gaan we direct aan de slag? Welke punten moeten nog worden uitgewerkt? Hoe vertalen we de resultaten in onze beleidsplannen? Met welke collega’s ga je in gesprek?

Publieksbereik en de onderwerpen die daarmee samenhangen (inclusiviteit, connectivity, ontmoeting en verbinding) zijn op dit moment de belangrijkste thema’s in de culturele sector en de politiek. We zullen als sector keuzes moeten maken. Deze middag helpen we je daarmee: met de juiste kennis en cijfers en de goeie mensen aan tafel die allemaal de ambitie hebben om meer Rotterdammers te laten deelnemen aan het culturele leven in de stad. Een mooie aanloop naar het nieuwe Cultuurplan.

Na aanmelding ontvang je het volledige programma en het verzoek je op te geven voor de deelsessies.

Praktische informatie
Datum: Donderdag 25 april 2019
Inloop: vanaf 12.30 uur
Programma: 13.00 - 17.00 uur (aansluitend een borrel)
Locatie: ntb
Kosten: Gratis
Aanmelden: Aanmelden kan hier, tot uiterlijk vrijdag 19 april

Graag tot ziens!