Slotconferentie Open All Areas in Rotterdam

Slotconferentie Open All Areas in Rotterdam   

donderdag 08 mei 2014
Rotterdam Festivals organiseert op 2 juni de afsluitende conferentie van het Europese uitwisselingsprogramma Open All Areas in Theater Zuidplein. Rotterdamse culturele instellingen en festivals zijn van harte uitgenodigd om deze conferentie bij te wonen.

Open All Areas is een programma waarin gezocht wordt naar manieren om de drempels van culturele uitsluiting te slechten en culturele toegang voor iedereen te creëren. Eerder dit jaar zijn er in de andere 6 deelnemende landen bijeenkomsten geweest waarbij interessante voorbeelden werden gepresenteerd van culturele organisaties die zich inzetten om sociaal of economisch uitgesloten doelgroepen te bereiken. Tijdens de slotconferentie presenteert Rotterdam als laatste in deze rij nog eens twee voorbeelden. Daarnaast vatten we de belangrijkste lessen samen en proberen we gezamenlijk te komen tot een beeld voor de toekomst. Vragen die centraal staan zijn: is het daadwerkelijk mogelijk om culturele toegang voor iedereen te creëren? En zo ja, hoe valt dit dan te realiseren?

De conferentie biedt mogelijkheden voor internationale ontmoetingen. We ontvangen op 2 juni gasten uit België, Denemarken, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje. De voertaal van de conferentie is om deze reden Engels.

Programma
09.00 - 10.00

Koffie en welkom
10.00
-
10.30


Presentatie van Doro Siepel, directeur van Theater Zuidplein, over hun co-creatie project met jonge vrouwelijk professionals en de visie en werking van het theater.
10.30
-
11.30


Presentatie van Jacques Börger, hoofd communicatie Museum Rotterdam, en Muzus over de bezoekersmatrix die zij ontwikkeld hebben om tot een tentoonstelling te komen die interessant is voor alle Rotterdammers.
11.30
-
12.00


Koffiepauze
12.00
-
13.00


Korte samenvatting van eerdere projecten, daarna een werksessie waarin we met elkaar de geleerde lessen en tips en thema's voor publieksontwikkeling in de toekomst benoemen.
13.00
-
14.00


Lunch
14.00
-
16.30


Debat Culture, access for all: (how) does it work? onder leiding van Donatello Piras, co-auteur van de bestseller 'Debatteren om te winnen' en jurylid van de Debatprijs. Aan de hand van prikkelende stellingen gaan we met elkaar in debat over nut en noodzaak, zin of onzin en kosten versus baten van cultuurparticipatie voor iedereen. Met het debat vatten we de conclusies van het geleerde samen en geven we handvatten en inspiratie voor de publieksontwikkeling van de toekomst.
16.30
-
17.00


Conclusies
17.00 - 18.00

Afsluitende borrel met een introductie van het Architectuurfestival ZigZagCity, dat vanaf 29 mei tot 9 juni een alternatieve route door Rotterdam verzorgt waarbij bezoekers uitgenodigd worden om de stad met andere ogen te bekijken. Deelnemers aan de conferentie kunnen zich aanmelden voor een bijzondere route op dinsdagochtend 3 juni.

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met maandag 26 mei via aanmelden@rotterdamfestivals.nl.
Bij uw aanmelding vragen wij u om aan te geven of u enkel naar de conferentie komt of dat u ook deel wilt nemen aan de ZigZagCity route op 3 juni.


(ONLINE) CULTUURAGENDA (Online) cultuuragenda
Vanaf nu kun je jouw activiteit gemakkelijk aanmelden voor de culturele agenda van Rotterdam via een online formulier. Na goedkeuring van de redactie wordt deze dan automatisch opgenomen in de online agenda's van Rotterdam Tourist Information, Uitagenda Rotterdam én VVV Nederland.
lees meer