Kennisbijeenkomst 'Samen naar een groter publieksbereik' - 15 nov

Kennisbijeenkomst 'Samen naar een groter publieksbereik' - 15 nov   

vrijdag 19 oktober 2018
Rotterdam Festivals organiseert op donderdagmiddag 15 november wederom een kennisbijeenkomst in het Maaspodium. Ditmaal geheel ingericht rondom het project Publieksbereik Rotterdam. Doel van dit project is om te onderzoeken hoe we gezamenlijk zoveel mogelijk Rotterdammers kunnen bereiken. Rotterdam Festivals brengt daarom vraag en aanbod, wensen en behoeften, drempels en motieven van het (potentiële) cultuurpubliek zo goed mogelijk in kaart.

Een relevante middag voor alle Rotterdamse culturele instellingen en festivals die meer willen weten over (potentieel) cultuurpubliek. Zij zijn hiervoor dan ook van harte uitgenodigd.

Voorlopig programma
We geven een eerste inzicht in het aanbod van de cultuurplaninstellingen en hun publieksbereik aan de hand van de presentatie van een aantal dashboards. Naast overallinzichten bieden de dashboards elke instelling handvaten over hoe de diverse publieksgroepen in Rotterdam te bereiken. Ze vormen de basis voor het gezamenlijk gesprek en zijn tevens een hulpmiddel voor elke instelling zelf voor een breder publieksbereik.
Verder delen we de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek naar de non-attenders dat onderzoeksbureau Labyrinth deze zomer uitvoerde in opdracht van de werkgroep Publieksbereik. Waarom stappen bepaalde doelgroepen niet over de drempel van de cultuurinstellingen? Wat houdt hen tegen, is het aanbod niet aansprekend genoeg of spelen praktische aspecten als te weinig tijd/ te duur/ te ver weg/ ongunstig tijdstip een rol? Welke aanknopingspunten zien we om deze groepen tegemoet te komen en beter aan te sluiten bij hun wensen en behoeften?
Ook onderzochten we of de Rotterdampas een geschikt instrument kan zijn om drempels bij doelgroepen met cultuur als onvanzelfsprekend te slechten (en op welke manier dan). We doken dieper in de data en analyseerden welke groepen gebruik maken van de pas (en of deze groepen afwijken van de reguliere kunst- en cultuurbezoekers), welke activiteiten ze er precies mee ondernemen, hoe frequent ze dit doen, etc. Opvallende learnings worden deze middag gedeeld.

We zijn nog bezig het programma te finetunen. Bij aanmelding ontvang je van ons op termijn nog een mail met het volledige programma en het verzoek je aan te melden voor specifieke deelsessies. Let op: sommige deelsessies hebben slechts een beperkte capaciteit, dus wees er snel bij.

Praktische informatie
Datum: Donderdag 15 november 2018
Tijden: Inloop vanaf 12.30 uur

Programma: 13.00 - 17.00 uur (aansluitend een borrel)
Locatie
Maaspodium (St. Jobsweg 3, 3024 EH Rotterdam)
Deelnamekosten:
Gratis voor cultuurplaninstellingen en leden Uitagenda Rotterdam, niet-leden €35,-
Inschrijven/aanmelden:
Aanmelden kan hier, tot uiterlijk woensdag 7 november

Foto: Festival Magia, door Bas Czerwinski.