Fondsen en subsidiënten

Fondsen en subsidiënten   

Andere fondsen en subsidiënten
Naast Rotterdam Festivals zijn er verschillende regionale en nationale fondsen waar je een aanvraag kunt doen voor subsidie voor een evenement. Hieronder vind je (een selectie van) deze fondsen.

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam kent verschillende subsidiemogelijkheden:

kunst en cultuur in de gebieden

letteren en erfgoed

levendige en gastvrije binnenstad

podiumkunsten

visuele kunsten

kleinschalige activiteiten

CityLab010

Vereniging Rotterdamse Fondsen

Bij de Vereniging Rotterdamse Fondsen zijn ongeveer zestig vermogensfondsen aangesloten bij wie een financiële aanvraag kan worden ingediend.

Overige Rotterdamse Fondsen

Van Ommeren – de Voogt Stichting

PopUnie


Nationale Cultuurfondsen Ministerie OCW

Fonds Podiumkunsten

Fonds voor cultuurparticipatie
Mondriaan fonds

Nederlands filmfonds

Stimuleringsfonds creatieve industrie

Nederlands letterenfonds

Dutch Culture
European Cultural Foundation


Nationale private fondsen

Alert fonds voor jongerenactiviteiten

Stichting DOEN
BNG Cultuurfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
fonds 21

VandenEnde Foundation
VSB Fonds

BPD Cultuurfonds

Ammodo

Blockbusterfonds

De Turing Foundation

Douma-Alta

Oranje Fonds

Sena

Sociaal Fonds Podiumkunsten

Stichting Dioraphte

Fondsen voor Ouderen


Fondsenwerving en sponsoring bureaus

Event Broker
Mano
BD Funding
Cultuur en Ondernemen
Van Doorn Advies

Cultuurmakers

Crowdfunding platforms

https://www.pifworld.com/nl/about/funds

https://www.voordekunst.nl/

https://www.kentaa.nl/

https://voorjebuurt.nl/nl/

LOCATIEPROFIELEN Locatieprofielen
Op zoek naar een geschikte locatie voor jouw evenement? Bekijk dan de locatieprofielen, met informatie over o.a. het karakter en de omgeving van de plek, de gewenste programmering, capaciteit, vluchtwegen, etc.
lees meer