Wat doen we

Wat doen we   

Waar zetten we ons voor in?

Missie
Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers. Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een breed publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam.

Visie en ambitie festivals
Rotterdam is een stad met een onderscheidend, gevarieerd aanbod van internationaal aansprekende evenementen. Evenementen die gedragen worden door de Rotterdammers, diep doordringen in de stad en Rotterdam in binnen en buitenland profileren als een stad met een eigen identiteit, waar het prettig verblijven is. De stad en haar bewoners vormen de belangrijkste inspiratiebron voor de Rotterdamse evenementen. De evenementen samen vertellen het verhaal van Rotterdam.

Visie en ambitie cultuurparticipatie
Deelnemen aan kunst en cultuur verhoogt de kwaliteit van het leven in de stad, vergroot de binding van bewoners en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Rotterdam Festivals wil, in samenwerking met de culturele instellingen, een zo groot en divers mogelijk publiek laten participeren in het cultuuraanbod van Rotterdam.

Naar boven

Onze strategie

Hoe doen we dat?

Rotterdam Festivals steunt en initieert projecten in samenwerking met andere partijen in de stad, in aanvulling op het bestaande aanbod en vanuit een grote betrokkenheid bij de toekomst van de stad en haar bewoners. De ontwikkeling van het culturele en vrijetijdsklimaat in de stad – en het uitdragen daarvan - staat daarbij centraal.

Positionering: stad, publiek, initiatief
Rotterdam Festivals heeft van de Rotterdamse gemeenteraad het mandaat gekregen om, op enige afstand van de gemeentebestuur, het evenementenbeleid vorm te geven. De ideeënrijkdom en het organisatorisch vermogen van festivalorganisatoren en culturele instellingen vormen de onmisbare bron waarmee wij een samenhangend programma opbouwen dat voldoet aan de wensen van het publiek en de belangen van de stad dient.Mede door de steun die het gemeentebestuur hier altijd aan gegeven heeft, is in Rotterdam een sterke traditie ontstaan van festivals die vanuit de stad zelf gegroeid zijn. Omdat in Rotterdam meer particulier initiatief is dan in welke stad dan ook, heeft de stad een heel eigen, onderscheidend evenementenprofiel. Rotterdam Festivals steunt initiatiefnemers in hun streven uit te groeien tot bij de stad betrokken, professionele ondernemers.
Naar boven

Onze activiteiten

Hoe kunnen wij jou verder helpen?

Rotterdam Festivals stelt de evenementenagenda van Rotterdam samen en biedt financiële ondersteuning aan festivals en evenementen, binnen de kaders van het evenementenbeleid. Daarnaast bieden we organisatoren praktische ondersteuning bij zaken als de locatiekeuze en het aanvragen van vergunningen en stimuleren wij de samenwerkingen met ondernemers en scholen in het kader van ons programma Dieper in de stad.
Door middel van collectieve promotie versterken we de positie van Rotterdam als evenementenstad, vergroten het publieksbereik van de individuele festivals en verhogen we de festivalbeleving in de stad. Publieksonderzoek vormt hiervoor de basis; door middel van onderzoek verzamelen we kennis over gedrag, wensen en behoeften van het publiek en delen deze vervolgens actief met de sector.
LOCATIEPROFIELEN Locatieprofielen
Op zoek naar een geschikte locatie voor jouw evenement? Bekijk dan de locatieprofielen, met informatie over o.a. het karakter en de omgeving van de plek, de gewenste programmering, capaciteit, vluchtwegen, etc.
lees meer